Thủy khu Kentucky đóng cửa lấy nước từ sông Ohio sau vụ trật bánh xe lửa ở East Palestine