‘Thật dũng cảm’: Ông Trump ca ngợi Texas GOP vì đã không thừa nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020