Thẻ ghi nợ dành cho trẻ em có thể dạy cho trẻ ý thức tốt về tài chính