Thế vận hội đối mặt với mưa to gió lớn trong cơn bão sắp tới