Theo các chuyên gia về Trung Quốc, Bắc Kinh đang giăng bẫy để hút tiền từ Wall Street