Thi thể nữ tu sĩ sau 4 năm không bị phân hủy, được các tín đồ xem là Thần tích