Thị trưởng El Paso cảnh báo 20,000 người nhập cư bất hợp pháp đang chờ ở Mexico để vượt biên