Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thị Trưởng Sevilla, Tây Ban Nha: Phục hưng nền văn hóa là một trách nhiệm của chúng ta