Thiên cổ anh hùng Lý Bạch (P.2): Tác phẩm ‘Đại bằng phú’ vang danh thiên hạ