Hoa sen nhập thế nhưng siêu phàm, gắn liền với Tiên cảnh và Phật quốc