Thỏa thuận giao dịch bằng nhân dân tệ giữa Brazil và Trung Quốc không phải là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi