Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với đồng USD, mà là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ