Thỏa thuận hạt nhân Iran không phải là ‘trọng tâm lúc này’ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ