Thỏa thuận mức trần nợ của Hoa Kỳ xóa bỏ chướng ngại quan trọng trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện