Tất cả các nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Hoa Kỳ đều thể hiện sự ủng hộ dự luật về mức trần nợ bất chấp sự phản ứng dữ dội