Thống đốc DeSantis từ chối bình luận về cuộc tranh cử năm 2024: ‘Cần thư giãn’