Thống đốc Florida ra sắc lệnh ngăn quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở trường