Thống đốc Maryland: Thông tin ‘lẫn lộn’ từ chính phủ TT Biden làm suy yếu độ tin cậy của liều vaccine bổ sung