Thống đốc New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cảnh báo biến thể Omicron sắp xuất hiện