Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ hạn chế đi lại từ 8 quốc gia Phi Châu vì biến thể COVID-19 mới