Thống đốc Newsom ký luật để ngăn chặn các mưu đồ ‘tham nhũng’ ở California