Thống đốc Texas: TT Biden chịu trách nhiệm về việc 50 người nhập cư bất hợp pháp tử vong trong xe tải