Thống đốc Virginia tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau đợt lũ lụt nghiêm trọng