Thông tấn Trung Quốc đơn phương tuyên bố Pháp, Đức ủng hộ làm nóng lại Hiệp định Đầu tư Trung Quốc-EU