THÔNG TIN CHUYÊN SÂU: Báo cáo Durham cho biết từ đầu đặc vụ FBI và giới tình báo Anh đã xem thường cuộc điều tra Trump-Nga