Thư đe dọa của Đại sứ quán Trung Quốc cho thấy các video mới của ông Pompeo có hiệu quả