Thủ tướng Campuchia ra lệnh cho lực lượng vũ trang ‘phá hủy’ vũ khí của Hoa Kỳ