Thủ tướng Israel được mời đến diễn thuyết trước Quốc hội Hoa Kỳ giữa cuộc chiến ở Gaza

Các nhà lãnh đạo Quốc hội cho biết họ đã gửi lời mời tới ông Netanyahu ‘để nhấn mạnh tình đoàn kết của Mỹ với Israel.’