Thủ tướng Úc: Sự tan giá trong mối quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh không làm giảm bớt sự chèn ép kinh tế