Bộ trưởng Quốc phòng: Úc không thể dựa vào Hoa Kỳ với tư cách là ‘người bảo đảm an ninh’ của chúng ta