Thượng Hải hạn chế du lịch vì COVID-19 tái bùng phát