Ấn Độ loại bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với du khách đến từ Trung Quốc và 5 quốc gia khác