Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thượng nghị sĩ tiểu bang Maryland: Shen Yun ‘rất mở mang tầm mắt’