Thượng viện Arizona phê chuẩn việc bãi bỏ lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn

Thống đốc Katie Hobbs đã tuyên bố sẽ ký dự luật này.