Ông Mayorkas: ‘Tôi chưa đọc các điều khoản đàn hặc’

Các cáo buộc Bộ trưởng An ninh Nội địa đã nhanh chóng bị Thượng viện bác bỏ.