Thượng viện đang bỏ phiếu cho Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.2 ngàn tỷ USD