Thượng viện xác nhận cựu thị trưởng Chicago làm đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản