Thuyết ‘Golden Billion’ của ông Putin ủng hộ ĐCSTQ