Tiền gửi không được bảo hiểm tại các ngân hàng Hoa Kỳ giảm gần 600 tỷ USD

Các con số trong quý đầu tiên cho thấy sự sụt giảm niềm tin vào hệ thống ngân hàng do sự sụp đổ của các ngân hàng lớn