Tiến sĩ Fauci biết virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm, nhưng đã thúc đẩy kịch bản thay thế