Tiến sĩ Fauci khuyến khích đeo khẩu trang trong khi thừa nhận sự kém hiệu quả