Tiến sĩ Oz dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ vào Thượng viện Pennsylvania khi kiểm phiếu tiếp tục