Tiếp diễn tranh luận về tư tưởng trọng cung của vị Bộ trưởng Ngân khố ít người biết đến