Tiết kiệm thời gian và tiền bạc, ‘kỳ nghỉ gần’ đang có xu hướng gia tăng