Tin TG ngày 01/11: Trung Quốc dùng ‘toàn xã hội’ để đánh cắp mọi thứ từ Hoa Kỳ

00:00 Intro 00:51 Tổng thống Biden thúc đẩy G20 tăng cường sản xuất năng lượng 02:51 Khảo sát: Giới nhà giàu Mỹ đang hành động để bảo vệ tài sản do lo ngại về thuế…