Làm thế nào dạy các bé tự kỷ? Tập 68| Khóa học dành cho cha mẹ

🌸Khi gà con🐤đột phá lớp vỏ🐣tại sao không được giúp chúng? Một khi giúp đỡ chúng sẽ chết? Tại sao con người có đôi mắt? Làm sao để ông bà không nuông chiều cháu? Đừng giúp trẻ  làm những gì trẻ có thể tự làm. 
🌸Kính mời quý vị theo dõi Tập 66 trong loạt phim “Khóa học dành cho cha mẹ”
------------------------------------------------------------------------------------------------
Epoch Times Tiếng Việt coi những nguyên tắc của Sự Thật và Truyền Thống như ngọn hải đăng dẫn đường trong hoạt động của mình. Chúng tôi chú trọng tính nhân văn, những bài học quý giá của lịch sử và các giá trị truyền thống nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho nhân loại.
Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho quý khán thính giả một nhãn quan trung thực về tình hình thế giới, mà không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ chính phủ, tập đoàn hay đảng phái chính trị nào.
🔔 Truy cập các kênh của Epoch Times Tiếng Việt để cập nhật những tin tức mới nhất:
✅ WEBSITE: https://www.epochtimesviet.com
✅ YOUTUBE: https://www.youtube.com/@epochtimesviet
✅ FACEBOOK: https://www.facebook.com/ETVIETNAM
✅ GANJING WORLD: https://www.ganjing.com/channel/1ffpr9chjtg7fNOxUAT7l6dhF1js0c
✅ SAFECHAT: https://safechat.com/channel/2772801729693294592
✅ BRIGHTCHAT: https://social.brightchat.com/epochtimesviet
✅ TELEGRAM: https://t.me/epochtimestiengviet
✅ TWITTER: https://twitter.com/epochtimesviet
✅ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/epochtimesviet
#EpochTimesTiengViet  #EpochTimesViet  #ETVietnam  #ETViet  #ETV
Bản quyền nội dung thuộc về Epoch Times Tiếng Việt
----------
Epoch Times Tieng Viet
10962 Main Street, Ste 101,
El Monte, CA 91731