Tin Việt Nam ngày 07/09: Thu hồi sổ hộ khẩu, giao dịch đất thực hiện thế nào? Thêm phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2023