Tin Việt Nam ngày 10/08: Hoa Kỳ áp thuế lên gần 195% với gỗ dán Việt dùng nguyên liệu từ Trung Quốc; giá thép giảm lần thứ 13