Tin Việt Nam ngày 12/7: Grab bị yêu cầu giải trình việc thu phụ phí; sầu riêng xuất cảng chính ngạch sang Trung Quốc