Tin Việt Nam ngày 16/3: Miễn visa cho công dân 13 nước, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục giảm công suất, chưa rõ khả năng duy trì